בריאות מהטבע אלעז יוסף - פרומו תת פעילות בלוטת התריס וירידה במשקל